pdf Sri Upadesamrta

707 downloads

Upadesamrta

Sri Upadesamrta - Het ambrozijnen advies van Sri Rupa Gosvami. Deze ongeëvenaarde uitgave bevat de commentaren van Srila Radha-ramana dasa Gosvami, Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada en is eerst in het Engels vertaald uit de Hindi uitgave van Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja (en daarna in het Nederlands). Sri Upadesamrta geeft instructies, die onontbeerlijk zijn voor beoefenaars van het devotionele pad. Zonder deze adviezen te volgen is het binnengaan in het gebied van zuivere toewijding en vooral het volgen van het gecompliceerde en verheven pad van spontane devotie (raganuga-bhakti) niet alleen moeilijk, maar onmogelijk. (161 pag) - ePub (169 Kb) - Kindle (270 Kb) - Paperback

image
image
image
image