Folder Dutch

Books in the Dutch Language

Documents

pdf Bhakti Tattva Viveka

54 downloads

Bhakti Tattva Viveka - Beraadslaging over de ware aard van devotie - In Bhakti-tattva-viveka heeft Srila Bhaktivinoda Thakura de essentie van Bhakti-rasamrta-sindu in gemakkelijk te begrijpen taal vertolkt. Dit kleine boekje van vier hoofdstukken beschrijft de intrinsieke aard van bhakti, geeft een analyse van de schijn van bhakti, wijst op de natuurlijke eigenschappen van bhakti en zet de kwalificatie voor bhakti uiteen. Iedere pagina van dit mooie boek is doordrenkt van zijn ernst en zijn liefdevolle zorg om ons deze boodschap werkelijk te laten begrijpen (133 pag) - ePub (268 Kb) - Kindle (378 Kb) - Paperback

pdf De essentie van Bhagavad Gita

482 downloads

Essence_Bg

De essentie van Bhagavad Gita - Dit is een samenvattend werk, dat het belangrijkste vers van Bhagavad-gita behandelt. Het werd gesproken door Sri Krishna: "Verzink je geest en hart in Mij, word Mijn toegewijde, vereer Me, bied Mij je eerbetuigingen aan, dan zal je zeker tot Mij komen." Deze kleine uitgave biedt levendige voorbeelden van de praktische toepassing van dit vers geïllustreerd door het spel van Krishna met Zijn toegewijden en onze grote heilige voorgangers. (80 pag) - ePub (110 Kb) - Kindle (185 Kb) - Paperback

pdf De Gift van Sri Caitanya Mahaprabhu

469 downloads

Gift_Mahaprabhu

De Bijzonderheid van de Gift van Sri Caitanya Mahaprabhu - Deze verhandeling werd in 1986 in het Bengaals geschreven ter gelegenheid van de 500ste jaardag van de komst van Sri Caitanya Mahaprabhu, de verborgen incarnatie van Krishna voor dit tijdperk van Kali. Het werd samengesteld door Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja, die helderheid heeft gegeven over de innerlijke natuur van Sri Caitanya Mahaprabhu en die de specifieke redenen voor Zijn genadevolle missie in deze wereld heeft beschreven. (69 pag) - ePub (79 Kb) - Kindle (168 Kb) - Paperback

pdf De ware sentimenten van de ziel

41 downloads

De ware sentimenten van de ziel - Onderkennen van de ware sentimenten van de ziel is de herziene uitgave van het boekje over sahajiyaïsme en sahajiya babaji cultuur getiteld Gaudiya vaisnavisme versus sahajiyaisme door Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja. Deze uitgebreide uitgave bevat lezingen van Srila Gurudeva, die de oprechte aspirant informeren over het ware proces van bhakti en hoe hij zich kan beschermen tegen het gevaar van de invloed van de imitatie van bhakti (251 pag) - ePub (387 Kb) - Kindle (548 Kb) - Paperback

pdf De wijze van liefhebben

567 downloads

WayOfLove

De wijze van liefhebben - "Om in je leven succes, geluk en vrede te brengen moet je proberen al je liefde en genegenheid aan God, Krishna, te geven. Toon die liefde aan alle levende wezens en probeer je hele wezen in te zetten om hen te helpen. Iemand, die anderen met liefde tegemoet treedt, hoeft niets te nemen, maar heeft alles te geven." In dit boekje legt Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja het proces uit om die onzelfzuchtige liefde te realiseren. (55 pag) - ePub (260 Kb) - Kindle (388 Kb) - Paperback

pdf Geheimen van Bhajana

15 downloads

Geheimen van Bhajana - Geheimen van Bhajana is samengesteld uit de lezingen van Tridandisvami Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja, die hij heeft gegeven tijdens Karttika in Vrindavana 1996 over de vertrouwelijke instructies in Sri Bhajana-rahasya van Srila Bhaktivinoda Thakura. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen arcana, sadhana en bhajana? (101 pag) - ePub (192 Kb) - Kindle (272 Kb) - Paperback

pdf Geheimen van het onontdekte Zelf

471 downloads

Secrets

Geheimen van het onontdekte Zelf door Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja. Dit boekje is een inleiding tot zelfrealisatie met vertellingen uit de Purana's. Het doel is de lezer te introduceren in de schoonheid en het wonder van zijn of haar eigen natuurlijke wezen. We kunnen dit ervaren door het te horen van degenen, die zijn zelfgerealiseerd. Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja is een vooraanstaand heilige en gerenommeerd leraar van goddelijke wijsheid in deze tijd. Hij gaf zijn lezing op een van zijn wereldreizen in maart 2002 in Kuala Lumpur, Maleisië. (66 pag) - ePub (304 Kb) - Kindle (366 Kb) - Paperback

pdf Geluk in het Paradijs der Dwazen

474 downloads

Fools

Geluk in het Paradijs der Dwazen - Over de futiliteit van materiële lustbevrediging. "Iedereen wil gelukkig zijn, maar over het algemeen vinden we maar een klein beetje geluk en genegenheid in deze wereld." Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja legt uit, waar je liefde en genegenheid kunt vinden en hoe je dat het beste kunt doen. Hij vertelt wat zijn missie is en illustreert dat met een voorbeeld van Krishna's genadevolle vrijgevigheid in relatie tot Zijn schoolvriend Sudama brahmana, die zonder iets van Krishna te vragen, werd overweldigd met rijkdom, schoonheid en geluk, nadat hij Hem een bezoek had gebracht. (51 pag) - ePub (297 Kb) - Kindle (357 Kb) - Paperback

pdf Gopi Gita

101 downloads

gopigita

Gopi Gita - In dit prachtige lied van de Gopi's worden we meegenomen naar Sri Vrindavana aan de oever van de Yamuna, waar de Gopi's in afzondering van Sri Krishna de diepe pijn in hun hart tot uitdrukking brengen. De emoties van hun lied zouden onmogelijk kunnen worden begrepen, als onze eerbiedwaardige acaryas ze niet hadden geopenbaard. Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja gaat met zijn commentaar verder in op de betekenissen, die zij hebben gegeven en besprenkelt ze met de schitterende realisaties van zijn eigen hart, waarbij hij ons allemaal gedegen instructies geeft (407 pag) - ePub (641 Kb) - Kindle (408 Kb) - Paperback

pdf Het Summum van Toewijding

122 downloads

summum

Summum van Toewijding - In Murwillumbah, AustraliÎ, kwamen in 1997 de toegewijden dagelijks bijeen om de boeiende beschrijvingen te horen van Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja over de liefde van zuivere toegewijden voor Krishna, waarbij hij iedere dag een hoger niveau van devotie introduceerde. "Kom met me mee" begon hij zijn lezing en iedereen zat aan zijn lippen gekluisterd, terwijl hij stapsgewijs het summum van toewijding presenteerde, namelijk een onvermengde dienares van Srimati Radhika te worden. Deze studieklassen zijn gebaseerd op het vierde vers van Adi-lila uit Sri Caitanya-caritamrta en formuleren met grote precisie de intentie van Sri Caitanya Mahaprabhu voor Zijn komst op Aarde, waardoor iedereen deze klassen goed kan volgen. (329 pag) - ePub (324 Kb) - Kindle (573 Kb) - Paperback

archive Jaiva-Dharma - De wezenlijke functie van de ziel

585 downloads

jaivadharma

Jaiva-Dharma - De wezenlijke functie van de ziel - Deze geromantiseerde en gemakkelijk leesbare vertelling is gebaseerd op spiritueel ontwikkelde persoonlijkheden en anderen in het beschaafde leven van Bengalen van enkele honderden jaren geleden. Het dient als basis voor de filosofie van de Gaudiya Vaishnava's gepresenteerd door Srila Bhaktivinoda Thakura, die de lezer laat kennismaken met de elementaire basisprincipes en hem meevoert tot het esoterische hoogtepunt van spiritueel bewustzijn. In het verhaal zijn indringende filosofische vraagstukken verweven, waarover door velen wordt nagedacht en die blijvend van belang zijn. De diepgaande antwoorden geven helderheid en richting aan de zoektocht naar onze eeuwige natuur, waarmee we ons verankeren in jaiva-dharma, de wezenlijke functie van de ziel. Uit het Bengaals vertaald door Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja. (1.401 pag) - ePub Zip (1,5 Mb) - Kindle Zip (2 Mb) - Paperback

pdf Krishna - De Boterdief

480 downloads

butter thief

Krishna - De Boterdief - Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja: "Juist het concept, dat de almachtige, Allerhoogste Persoonlijkheid Gods Zich niet bewust is van Zijn Godheid en dat Hij bang is voor Zijn moeder en streken uithaalt met Zijn vrienden, is universeel vermakelijk. Dit boekje beschrijft het kinderspel van Krishna, die door Zijn eigen geestelijke vermogen vergeet, dat Hij God is en Zich gedraagt als een gewoon kind. Dit spel wordt beschreven in de oude Indiase geschriften, die vaststellen, dat God in hoogste instantie een persoon is, ondanks dat Hij oneindig, onbeperkt en onbevattelijk is. Hij manifesteert Zich in vele gedaanten en wordt vooral met groot ontzag geëerd. Maar in Zijn authentieke en allerbeste verschijning inspireert Hij het hart van zijn dierbare toegewijden om zich van Zijn Godheid onbewust te blijven, evenals Hijzelf, ondanks dat Hij verbluffend spel ten uitvoer legt." (104 pag) - ePub (88 Kb) - Kindle (165 Kb) - Paperback

pdf Siva-Tattva - Het Principe Shiva

469 downloads

Siva_Tattva

Siva-Tattva - Het Principe Shiva - In dit boek geeft Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja een schitterende uitleg van de heilige Hindu drieëenheid, Brahma, Visnu en Siva. Bekrachtigd door zijn geestelijk leermeesters in de disciplinaire opvolging van de Gaudiya Vaisnava traditie onhult hij de waarheid (tattva) over de oorspronkelijke positie van Siva Mahadeva en geeft ons een inzicht in zijn liefdevolle natuur vol genegenheid. Vaisnavanam yatha shambhuh "Shiva is de grootste Vaishnava." Hij is de enige halfgod met een eeuwige identiteit als Sada-Siva en zijn ziel is een gopi in Vrndavana. (104 pag) - ePub (133 Kb) - Kindle (201 Kb) - Paperback

pdf Sri Camatkara-candrika - Een manenstraal van volslagen verbijstering

487 downloads

Camatkara

Sri Camatkara-candrika - Een manenstraal van volslagen verbijstering door Srila Visvanatha Cakravarti Thakura met commentaar door Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja. Dit onvergelijkbare, verhalende gedicht werd geschilderd met de zachte penseel van Srila Visvanatha Cakravarti Thakura's uitermate bekoorlijke en natuurlijke prema-bhakti in de kleur van de alles betoverende nectar van rasa. Deze literaire compositie bestaat uit vier verbazingwekkende, lieftallige verhalen over de stoute ontmoetingen van Radha en Krishna. Dit boekje is bedoeld voor rasika en bhavuka toegewijden en voor sadhakas, die naar de smaak van vraja-rasa verlangen. (170 pag) - ePub (155 Kb) - Kindle (285 Kb) - Paperback

pdf Sri Manah-siksa

137 downloads

manah

Sri Manah-siksa door Srila Raghunatha dasa Gosvami - Welke zijn de prachtige en toch zeer gedisciplineerde innerlijke attitudes, die zich diep in het hart dienen te nestelen van iemand, die oprechte aspiraties heeft om een volgeling van Srila Rupa Gosvami te zijn? In dit boek openbaart de beste rupanuga, Srila Raghunatha dasa Gosvami, de standvastigheid van geest om dat hoogste doel te bereiken. Deze elf ambrozijnen en verrassende instructies aan zijn "broeder verstand" zijn werkelijk voor de serieuze beoefenaar en de oprechte aspirant. "O verdorven verstand, hoewel je het pad van sadhana inslaat, beeld je jezelf in, dat je bent gereinigd door te baden in de druppelende urine van de grote ezel van volslagen bedrog en schijnheiligheid" [vers 6]. Commentaren door Srila Bhaktivinoda Thakura en Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja (207 pag) - ePub (277 Kb) - Kindle (475 Kb) - Paperback

image
image
image
image