Folder Dutch

Books in the Dutch Language

Documents

pdf Bhakti Tattva Viveka

317 downloads

Bhakti Tattva Viveka - Beraadslaging over de ware aard van devotie - In Bhakti-tattva-viveka heeft Srila Bhaktivinoda Thakura de essentie van Bhakti-rasamrta-sindu in gemakkelijk te begrijpen taal vertolkt. Dit kleine boekje van vier hoofdstukken beschrijft de intrinsieke aard van bhakti, geeft een analyse van de schijn van bhakti, wijst op de natuurlijke eigenschappen van bhakti en zet de kwalificatie voor bhakti uiteen. Iedere pagina van dit mooie boek is doordrenkt van zijn ernst en zijn liefdevolle zorg om ons deze boodschap werkelijk te laten begrijpen (133 pag) - ePub (268 Kb) - Kindle (378 Kb) - Paperback

pdf De essentie van Bhagavad Gita

736 downloads

Essence_Bg

De essentie van Bhagavad Gita - Dit is een samenvattend werk, dat het belangrijkste vers van Bhagavad-gita behandelt. Het werd gesproken door Sri Krishna: "Verzink je geest en hart in Mij, word Mijn toegewijde, vereer Me, bied Mij je eerbetuigingen aan, dan zal je zeker tot Mij komen." Deze kleine uitgave biedt levendige voorbeelden van de praktische toepassing van dit vers geïllustreerd door het spel van Krishna met Zijn toegewijden en onze grote heilige voorgangers. (80 pag) - ePub (110 Kb) - Kindle (185 Kb) - Paperback

pdf De Gift van Sri Caitanya Mahaprabhu

721 downloads

Gift_Mahaprabhu

De Bijzonderheid van de Gift van Sri Caitanya Mahaprabhu - Deze verhandeling werd in 1986 in het Bengaals geschreven ter gelegenheid van de 500ste jaardag van de komst van Sri Caitanya Mahaprabhu, de verborgen incarnatie van Krishna voor dit tijdperk van Kali. Het werd samengesteld door Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja, die helderheid heeft gegeven over de innerlijke natuur van Sri Caitanya Mahaprabhu en die de specifieke redenen voor Zijn genadevolle missie in deze wereld heeft beschreven. (69 pag) - ePub (79 Kb) - Kindle (168 Kb) - Paperback

pdf De ware sentimenten van de ziel

253 downloads

De ware sentimenten van de ziel - Onderkennen van de ware sentimenten van de ziel is de herziene uitgave van het boekje over sahajiyaïsme en sahajiya babaji cultuur getiteld Gaudiya vaisnavisme versus sahajiyaisme door Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja. Deze uitgebreide uitgave bevat lezingen van Srila Gurudeva, die de oprechte aspirant informeren over het ware proces van bhakti en hoe hij zich kan beschermen tegen het gevaar van de invloed van de imitatie van bhakti (251 pag) - ePub (387 Kb) - Kindle (548 Kb) - Paperback

pdf De wijze van liefhebben

809 downloads

WayOfLove

De wijze van liefhebben - "Om in je leven succes, geluk en vrede te brengen moet je proberen al je liefde en genegenheid aan God, Krishna, te geven. Toon die liefde aan alle levende wezens en probeer je hele wezen in te zetten om hen te helpen. Iemand, die anderen met liefde tegemoet treedt, hoeft niets te nemen, maar heeft alles te geven." In dit boekje legt Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja het proces uit om die onzelfzuchtige liefde te realiseren. (55 pag) - ePub (260 Kb) - Kindle (388 Kb) - Paperback

pdf Geheimen van Bhajana

238 downloads

Geheimen van Bhajana - Geheimen van Bhajana is samengesteld uit de lezingen van Tridandisvami Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja, die hij heeft gegeven tijdens Karttika in Vrindavana 1996 over de vertrouwelijke instructies in Sri Bhajana-rahasya van Srila Bhaktivinoda Thakura. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen arcana, sadhana en bhajana? (101 pag) - ePub (192 Kb) - Kindle (272 Kb) - Paperback

pdf Geheimen van het onontdekte Zelf

734 downloads

Secrets

Geheimen van het onontdekte Zelf door Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja. Dit boekje is een inleiding tot zelfrealisatie met vertellingen uit de Purana's. Het doel is de lezer te introduceren in de schoonheid en het wonder van zijn of haar eigen natuurlijke wezen. We kunnen dit ervaren door het te horen van degenen, die zijn zelfgerealiseerd. Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja is een vooraanstaand heilige en gerenommeerd leraar van goddelijke wijsheid in deze tijd. Hij gaf zijn lezing op een van zijn wereldreizen in maart 2002 in Kuala Lumpur, Maleisië. (66 pag) - ePub (304 Kb) - Kindle (366 Kb) - Paperback

pdf Geluk in het Paradijs der Dwazen

715 downloads

Fools

Geluk in het Paradijs der Dwazen - Over de futiliteit van materiële lustbevrediging. "Iedereen wil gelukkig zijn, maar over het algemeen vinden we maar een klein beetje geluk en genegenheid in deze wereld." Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja legt uit, waar je liefde en genegenheid kunt vinden en hoe je dat het beste kunt doen. Hij vertelt wat zijn missie is en illustreert dat met een voorbeeld van Krishna's genadevolle vrijgevigheid in relatie tot Zijn schoolvriend Sudama brahmana, die zonder iets van Krishna te vragen, werd overweldigd met rijkdom, schoonheid en geluk, nadat hij Hem een bezoek had gebracht. (51 pag) - ePub (297 Kb) - Kindle (357 Kb) - Paperback

pdf Gita Govinda

136 downloads

Gita Govinda [Uit een lezing getiteld "Het Boekjuweel"] - "Sri Gita-govinda is een juweel van een boek, dat door Sri Caitanya Mahaprabhu naar ons is toegebracht. We weten, dat Sri Jayadeva Gosvami dit prachtige boek heeft geschreven, maar zonder Sri Caitanya Mahaprabhu was het afgesloten blijven liggen als een parel in een oester of een sierraad in een juwelenkistje. De glorie van Sri Gita-govinda is door Sri Caitanya Mahaprabhu gemanifesteerd. Zoals niemand ooit de diepe gevoelens van Sri Caitanya Mahaprabhu zonder Srila Rupa Gosvami zou hebben gekend, zo is de glorie van Sri Gita-govinda aan de wereld bekend geworden, omdat Sri Caitanya Mahaprabhu de emoties in Sri Gita-govinda heeft geproefd. Ik heb deze zeer hogeklasse filosofie uitgelegd, maar slechts zeldzame toegewijden in deze wereld zullen dit kunnen begrijpen. Ik heb jullie hier naartoe gehaald alleen om jullie dit te geven." (463 pag) - Paperback

pdf Gopi Gita

347 downloads

gopigita

Gopi Gita - In dit prachtige lied van de Gopi's worden we meegenomen naar Sri Vrindavana aan de oever van de Yamuna, waar de Gopi's in afzondering van Sri Krishna de diepe pijn in hun hart tot uitdrukking brengen. De emoties van hun lied zouden onmogelijk kunnen worden begrepen, als onze eerbiedwaardige acaryas ze niet hadden geopenbaard. Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja gaat met zijn commentaar verder in op de betekenissen, die zij hebben gegeven en besprenkelt ze met de schitterende realisaties van zijn eigen hart, waarbij hij ons allemaal gedegen instructies geeft (407 pag) - ePub (641 Kb) - Kindle (408 Kb) - Paperback

pdf Het Summum van Toewijding

350 downloads

summum

Summum van Toewijding - In Murwillumbah, AustraliÎ, kwamen in 1997 de toegewijden dagelijks bijeen om de boeiende beschrijvingen te horen van Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja over de liefde van zuivere toegewijden voor Krishna, waarbij hij iedere dag een hoger niveau van devotie introduceerde. "Kom met me mee" begon hij zijn lezing en iedereen zat aan zijn lippen gekluisterd, terwijl hij stapsgewijs het summum van toewijding presenteerde, namelijk een onvermengde dienares van Srimati Radhika te worden. Deze studieklassen zijn gebaseerd op het vierde vers van Adi-lila uit Sri Caitanya-caritamrta en formuleren met grote precisie de intentie van Sri Caitanya Mahaprabhu voor Zijn komst op Aarde, waardoor iedereen deze klassen goed kan volgen. (329 pag) - ePub (324 Kb) - Kindle (573 Kb) - Paperback

archive Jaiva-Dharma - De wezenlijke functie van de ziel

901 downloads

jaivadharma

Jaiva-Dharma - De wezenlijke functie van de ziel - Deze geromantiseerde en gemakkelijk leesbare vertelling is gebaseerd op spiritueel ontwikkelde persoonlijkheden en anderen in het beschaafde leven van Bengalen van enkele honderden jaren geleden. Het dient als basis voor de filosofie van de Gaudiya Vaishnava's gepresenteerd door Srila Bhaktivinoda Thakura, die de lezer laat kennismaken met de elementaire basisprincipes en hem meevoert tot het esoterische hoogtepunt van spiritueel bewustzijn. In het verhaal zijn indringende filosofische vraagstukken verweven, waarover door velen wordt nagedacht en die blijvend van belang zijn. De diepgaande antwoorden geven helderheid en richting aan de zoektocht naar onze eeuwige natuur, waarmee we ons verankeren in jaiva-dharma, de wezenlijke functie van de ziel. Uit het Bengaals vertaald door Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja. (1.401 pag) - ePub Zip (1,5 Mb) - Kindle Zip (2 Mb) - Paperback

pdf Krishna - De Boterdief

719 downloads

butter thief

Krishna - De Boterdief - Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja: "Juist het concept, dat de almachtige, Allerhoogste Persoonlijkheid Gods Zich niet bewust is van Zijn Godheid en dat Hij bang is voor Zijn moeder en streken uithaalt met Zijn vrienden, is universeel vermakelijk. Dit boekje beschrijft het kinderspel van Krishna, die door Zijn eigen geestelijke vermogen vergeet, dat Hij God is en Zich gedraagt als een gewoon kind. Dit spel wordt beschreven in de oude Indiase geschriften, die vaststellen, dat God in hoogste instantie een persoon is, ondanks dat Hij oneindig, onbeperkt en onbevattelijk is. Hij manifesteert Zich in vele gedaanten en wordt vooral met groot ontzag geëerd. Maar in Zijn authentieke en allerbeste verschijning inspireert Hij het hart van zijn dierbare toegewijden om zich van Zijn Godheid onbewust te blijven, evenals Hijzelf, ondanks dat Hij verbluffend spel ten uitvoer legt." (104 pag) - ePub (88 Kb) - Kindle (165 Kb) - Paperback

pdf Madhurya-kadambini

193 downloads

Madhurya Kadambini - Om aan de gemeenschap van Gaudiya Vaisnava's het intrinsieke karakter van zuivere toewijding (suddha-bhakti) te openbaren, het proces van haar verschijnen, haar zelfmanifesterende eigenschap en haar onpeilbare glorie heeft de beste rasika Gaudiya Vaisnava acarya, Srila Visvanatha Cakravarti Thakura, deze ongeëvenaarde Madhurya-kadambini gecomponeerd. Srila Cakravarti Thakura is een van de meest vooraanstaande sri rupanuga Vaisnava geestelijk voorgangers in de disciplinaire opvolging van Srila Rupa Gosvami.
Alleen door het proeven van de esthetische extase van het zoete spel van Bhagavan Sri Krsna kunnen de onderwerpen besproken in deze Madhurya-kadambini worden gerealiseerd. Door deze onderwerpen met toewijding te praktiseren kan de beoefenaar gemakkelijk obstakels overstijgen, zoals overtredingen en het verlangen naar rijkdom, verering en prestige, en kan hij liefde voor God ontwikkelen. Door het proeven van de bekoring van Bhagavan wordt zijn leven gezegend en raakt zijn hart compleet vervuld. Hierover bestaat geen twijfel (539 pag) - Paperback
Kaart - Een grafische reproductie van de verzen uit Bhakti-rasamrta-sindhu (1.4.15-16) getiteld "De bloei van Bhakti" (in het Engels) kan als bijlage worden gedownload - Kaart (533 Kb)

pdf Maharsi Durvasa

207 downloads

Maharsi Durvasa & Sri Durvasa-asrama - Het intrigerende spel van Durvasa Muni - die Ambarisa Maharaja vervloekte, die Srimati Radhika zegende, die de inwoners van Dvaraka op stang joeg, die werd betoverd door Krsna en Balarama - zal stellig iedereen boeien. Dit boekje bevat zestien meeslepende vertellingen uit de levensgeschiedenis van Maharsi Durvasa. Het is geschreven in een eenvoudige, verhalende stijl, waardoor het zich uitstekend leent voor toneelstukken en het een bron van plezier is in familieverband (75 pag) - ePub (141 Kb) - Kindle (198 Kb) - Paperback

image
image
image
image