Folder Dutch

Books in the Dutch Language

Documents

pdf Manah-siksa

622 downloads

Sri Manah-siksa door Sri Raghunatha dasa Gosvami - Welke zijn de prachtige en toch zeer gedisciplineerde innerlijke attitudes, die zich diep in het hart dienen te nestelen van iemand, die oprechte aspiraties heeft om een volgeling van Srila Rupa Gosvami te zijn? In dit boek openbaart de beste rupanuga, Srila Raghunatha dasa Gosvami, de standvastigheid van geest om dat hoogste doel te bereiken. Deze elf ambrozijnen en verrassende instructies aan zijn "broeder verstand" zijn werkelijk voor de serieuze beoefenaar en de oprechte aspirant van radha-dasyam. "O verdorven verstand, hoewel je het pad van sadhana inslaat, beeld je jezelf in, dat je bent gereinigd door te baden in de druppelende urine van de grote ezel van volslagen bedrog en schijnheiligheid" [vers 6] (207 pag). PAPERBACK

pdf Nitya-dharma

141 downloads

Nitya-dharma - Onze eeuwige natuur - In dit boekje leidt Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja ons met een vertaling van zijn Hindi lezing uit 1964 op systematische wijze tot het bevatten van de werkelijke aard van onze ziel. Hij begint met een boeiend verhaal uit de vedische geschiedenis, waarin de koning van de halfgoden en de baas van de demonen met elkaar wedijverden om het vergaren van feitelijke kennis over de identiteit van de ziel. De inhoud voorziet in een consistente basis om alle andere devotionele literatuur te kunnen begrijpen (59 pag) - Paperback

pdf Prabandha Pancakam

615 downloads

Prabandha Pancakam - Vijf essentiële essays - Dit uitzonderlijke boek van vijf essays wordt door iedereen in de Gaudiya Vaisnava Sampradaya gewaardeerd voor het onbevreesd beschermen van de Gaudiya filosofische principes. "Wat valt er te zeggen van andere Vaisnava sampradayas van tegenwoordig, zelfs in de Sankara Sampradaya zien we eenheid en anugatya, of het aanhangen van de principes van voorgangers, dat overal in onze Gaudiya Sampradaya ontbreekt. Met gevouwen handen en grote ernst bidden we daarom, dat de kameraadschap in de zuivere sampradaya na het serieus bestuderen van deze Sri Prabandha Pancakam mag worden beschermd en worden behouden" (211 pag) - PAPERBACK

pdf Prabandhavali

446 downloads

Prabandhavali - Deze verzameling devotionele essays bevat authentieke en inspirerende levensgeschiedenissen en lessen van hedendaagse geestelijk leermeesters en enkelen uit de tijd van Mahaprabhu, namelijk Sri Advaita Acarya, Sri Nityananda Prabhu en Srila Raghunatha dasa Gosvami in de Gaudiya Vaisnava disciplinaire opvolging. De laatste drie hoofdstukken geven essentiële instructies voor de beoefening van zuivere bhakti (227 pag) - PAPERBACK

pdf Prema-pradipa

160 downloads

Prema-pradipa - "Met de wens om de verheven positie van het vaisnavisme aan te tonen heb ik dit werk getiteld Prema-pradipa geschreven en in termijnen gepubliceerd in mijn tijdschrift Sajjana-tosani. Door kennis te nemen van dit werk hebben veel ontwikkelde jongeren krsna-bhakti opgepakt en me verzocht om Prema-pradipa als boek uit te geven." -Srila Bhaktivinoda Thakura. Deze spirituele roman behandelt onder meer hatha-yoga, raja-yoga en brahmoïsme, die tegen het licht worden gehouden van het veruit superieure vaisnavisme (209 pag) - Paperback

pdf Prema-samputa

373 downloads

Prema-samputa - De Schatkist van Zuivere Transcendente Liefde - Op een vroege ochtend had Vrajendra-nandana Sri Syamasundara, de ongeremd zorgeloze levensgenieter van rasa, Zich verkleed als een jongedame met een hartveroverende schoonheid en liep de binnenplaats van Srimati Radhika op. Hij hield Zijn lotusgezicht achter een donkerrode sluier verstopt en ging uit verlegenheid met neergeslagen ogen voor Haar staan. In Zijn hart verlangde Hij ernaar over de excellentie van Haar liefde voor Hem te horen en over de inferieuriteit van Zijn liefde voor Haar (123 pag) - PAPERBACK

pdf Raga-vartma-candrika

184 downloads

Raga-vartma-candrika - Srila Cakravarti Thakura heeft in zijn Sri Bhakti-rasamrta-sindhu-bindu het pad van raganuga-bhakti (spontane toewijding) kort toegelicht. In dit boek geeft hij een meer gedetaileerde beschrijving in twee Verlichtingen. In de Eerste Verlichting stelt hij de paden vaidhi en raganuga-bhakti vast. In de Tweede Verlichting zet hij begrippen uiteen van Sri Krsna's hoge verhevenheid (aisvarya) en Zijn magistrale lieftalligheid (madhurya). Hij beschrijft tevens de principes van Krsna's sarvajnata (alwetendheid) en mugdhata (vergetelheid en geboeidheid); de begrippen svakiya (echtelijke liefde) en parakiya (paramour); de eeuwige gedaanten, die raganuga toegewijden krijgen bij hun ascentie naar het gebied van geperfectioneerde goddelijke liefde (prema); het gezag van het vermogen Yogamaya, en meer (191 pag) - Paperback

pdf Reis van de Ziel

210 downloads

Reis van de Ziel - "We hebben vertrouwen in allerlei authoriteiten om ons te informeren over materiële zaken, maar wie moeten we vertrouwen met betrekking tot transcendente onderwerpen en de transcendente wereld? Transcendentie kunnen we niet met materiële zintuigen ervaren. Hoe kunnen we dan een idee krijgen van die zuivere realiteit? We zien het lichaam, maar niet de ziel. Hoe kunnen we verifiëren, dat achter de materie een ziel aanwezig is? God is overal, maar we zien Hem niet. Hoe kunnen we dan vaststellen wie God is? Het is duidelijk, dat wij de wereld niet besturen, maar hoe kunnen we weten, dat er een God is, uit wie deze schepping is voortgekomen en dat Hij haar bestuurt? Iedere dag worden miljoenen mensen geboren en miljoenen anderen sterven. Wie bestuurt dat overweldigende getij van geboorte en dood? De getijden in zee komen en gaan volgens schema, de zon verschijnt volgens schema en de hele natuur kent regelmatigheid. Wij hebben geen controle over deze ritmes en toch wordt alles op de een of andere manier in stand gehouden (375 pag) - PAPERBACK

pdf Sentimenten van de ziel

458 downloads

Sentimenten van de ziel - Het onderkennen van de ware sentimenten van de ziel is de herziene uitgave van het boekje over sahajiyaisme en de sahajiya babaji cultuur getiteld Gaudiya vaisnavisme versus sahajiyaisme door Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja. Deze uitgebreide uitgave bevat lezingen van Srila Gurudeva, die de oprechte aspirant informeren over het ware proces van bhakti en hoe hij zich kan beschermen tegen het gevaar van de invloed van de imitatie van bhakti (251 pag) - PAPERBACK

pdf Siksastaka

977 downloads

Siksastaka - De Acht Verzen van deze Sri Siksastaka voortkomend uit de goddelijke mond van Sri Caitanya Mahaprabhu stralen als het meest briljante juweel van transcendentale literatuur. Ze vormen de essentie van de Veda's en zijn een halssnoer voor Gaudiya Vaisnava's. Deze definitieve versie met de vertaling en het commentaar van Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja presenteert de zielsbewogen commentaren van Srila Bhaktivinoda Thakura en Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Voorzien van Sanskriet in Devanagari en Romeins diacritisch schrift en woord-voor-woord vertaling (267 pag) - PAPERBACK

pdf Siva-Tattva - Het Principe Shiva

1063 downloads

Siva-Tattva - Het Principe Shiva - In dit boek geeft Srila Gurudeva een schitterende uitleg van de heilige hindu drieëenheid, Brahma, Vishnu en Shiva. Bekrachtigd door zijn geestelijk leermeesters in de disciplinaire opvolging van de gaudiya vaisnava traditie onhult hij de waarheid (tattva) over de oorspronkelijke positie van Shiva Mahadeva en geeft ons een inzicht in zijn liefdevolle natuur vol genegenheid. Vaisnavanam yatha shambhuh "Shiva is de grootste Vaishnava." Hij is de enige halfgod met een eeuwige identiteit als Sada-Siva en zijn ziel is een gopi in Vrndavana (104 pag) - PAPERBACK

pdf Sri Radha - onze allerhoogste toevlucht

1263 downloads

Sri Radha - Onze allerhoogste toevlucht, waarin vooraanstaande Gaudiya Vaisnava's Haar glorie roemen. Wie is Sri Radha? Ze is de tedere, goddelijke wederhelft van de Allerhoogste Persoonlijkheid, Sri Krishna. Ze is de personificatie van Zijn energieke vermogen, vooral van Zijn zegen - en Zij schenkt die transcendente zegen aan iedereen, die zijn toevlucht tot Haar neemt. Dit is gerealiseerd door de beoefenaars van bhakti, zoals de auteurs van de artikelen in dit boek. Het is hun oprechte wens om anderen het substantiele, niet aflatende geluk te zien proeven, het pad, dat ze op deskundige wijze onthullen in Sri Radha - Onze allerhoogste toevlucht (520 pag) - PAPERBACK

pdf Summum van Toewijding

632 downloads

Summum van Toewijding - In Murwillumbah, Australië, kwamen in 1997 de toegewijden dagelijks bijeen om de boeiende beschrijvingen te horen van Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja over de liefde van zuivere toegewijden voor Krishna, waarbij hij iedere dag een hoger niveau van devotie introduceerde. "Kom met me mee" begon hij zijn lezing en iedereen zat aan zijn lippen gekluisterd, terwijl hij stapsgewijs het summum van toewijding presenteerde: een onvermengde dienares van Srimati Radhika te worden. Deze studieklassen zijn gebaseerd op het vierde vers van Adi-lila uit Sri Caitanya-caritamrta en formuleren de intentie van Sri Caitanya Mahaprabhu voor Zijn komst op Aarde met grote precisie, waardoor iedereen ze goed kan volgen (327 pag) - PAPERBACK

pdf Upadesamrta

938 downloads

Upadesamrta - Het ambrozijnen advies van Sri Rupa Gosvami. Deze ongeëvenaarde uitgave bevat de commentaren van Srila Radha-ramana dasa Gosvami, Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada en is vertaald uit de Hindi uitgave van Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja. Sri Upadesamrta geeft instructies, die onontbeerlijk zijn voor beoefenaars van het devotionele pad. Zonder deze adviezen te volgen is binnengaan in het gebied van zuivere toewijding en vooral het volgen van het gecompliceerde en verheven pad van spontane devotie (raganuga-bhakti) niet alleen moeilijk, maar onmogelijk (161 pag) - PAPERBACK

pdf Utkalika-vallalari

393 downloads

Utkalika-vallari - Rank van intense verlangens - Srila Rupa Gosvami, de beste metgezel van Sri Gaurahari, was verzadigd van Zijn genade. Als acarya van de transcendente rasa-sastras schreef hij onschatbare literatuur, inclusief het meest uitzonderlijke werk, Sri Stava-mala, "Een bloemenkrans van gebeden", dat eigenlijk pas later door Srila Jiva Gosvami werd gecompileerd. Utkalika-vallari, een van de bloemen in deze krans, is een poetische verhandeling voor de dienstverlening aan Sri Sri Radha-Krsna. Srila Rupa Gosvamipada's zoete devotie voor unnata-ujjvala-madhurya-mayi-bhakti, "de schitterend stralende amoureuze smaak", is een honingbij, waarvan het verrukkelijke gezoem, dat hier op zijn best is, in dit gebed tot volle bloei is gekomen. Utkalika betekent 'zeer intense gretigheid vermengd met extreme onrust' en vallari betekent 'boomklimmer'. Vandaar dat Utkalika-vallari betekent "Rank van intense verlangens" (125 pag) - PAPERBACK

image
image
image
image