Folder Dutch

Books in the Dutch Language

Documents

pdf Venu Gita

476 downloads

Venu Gita - Het lied van Krsna's fluit - Srimad Bhagavatam is de volrijpe, ambrozijnen vrucht van de wensboom van vedische literatuur en in deze Srimad Bhagavatam wordt gopi-prema vastgesteld als het hoogste doel van het levend wezen. In het hoofdstuk getiteld "Venu Gita" kunnen enkele torenhoge golven van deze gopi-prema worden waargenomen en zelfs in het hart van trouwhartige toegewijden, die zich nog pas aan de kust van deze nectaroceaan bevinden, ontkiemt het verlangen in deze oceaan te worden ondergedompeld. In dit prachtige commentaar op de verzen van Venu Gita openbaart Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja de diepten van de commentaren van zijn geestelijk voorgangers, Srila Jiva Gosvami en Srila Visvanatha Cakravarti Thakura (295 pag) - PAPERBACK

pdf Verborgen Pad van Devotie

296 downloads

Verborgen Pad van Devotie - In 1991 heeft Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja vier discussies geleid over Raga-vartma-candrika (Een straal maanlicht op het Pad van Raganuga-bhakti) van Srila Visvanatha Cakravarti Thakura, die als incarnatie van Srila Rupa Gosvami wordt beschouwd en die de missie van Rupa Gosvami verder kwam toelichten. Dit boek bevat een compilatie van de conversaties van Srila Gurudeva met enkele seniore discipelen van Sri Bhaktivedanta Svami Maharaja, Srila Prabhupada (221 pag) - PAPERBACK

pdf Voorbij Nirvana

662 downloads

nirvana

Voorbij Nirvana - De filosofie van het Mayavadisme door Srila Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja. Dit belangrijke boek onderzoekt in het bijzonder de filosofie van Sri Sankaracarya, wiens misinterpretaties van de Veda's zoveel invloed hebben gehad, dat hij er niet alleen in slaagde het boeddhisme uit India te verdrijven, maar ook dat de meesten van ons zijn vorm van onpersoonlijk mayavada aanzien voor hindoeisme. De auteur zegt, het "... kan veilig worden aangenomen, dat in werkelijkheid iedere filosofie, die de neiging heeft het rationele, logische of feitelijke begrip van de persoonlijke gedaante van God te verwateren, te verdelen en te verwarren, bij een of andere gelegenheid onder invloed heeft gestaan van de misleidende krachten van het mayavadisme." Verder toont Voorbij Nirvana aan, dat de leer van Sankaracarya in laatste instantie ironisch genoeg niets anders is dan een versluierde vorm van boeddhisme en op geen enkele wijze trouw is aan de oorspronkelijke, vedische wijsheid genaamd sanatana-dharma. Mayavada is in feite atheïsme (289 pag) PAPERBACK

pdf Wijze van Liefhebben

1023 downloads

Wijze van Liefhebben - "Om in jouw leven succes, geluk en vrede te brengen moet je proberen al jouw liefde en genegenheid aan God, Krishna, te geven. Toon die liefde aan alle levende wezens en probeer jouw hele wezen in te zetten om hen te helpen. Iemand, die anderen met liefde tegemoet treedt, hoeft niets te nemen, maar heeft alles te geven." In dit boekje legt Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja het proces uit om die onzelfzuchtige liefde te realiseren (55 pag) - PAPERBACK
image
image
image
image