Folder Dutch

Books in the Dutch Language

Documents

pdf Summum van Toewijding

666 downloads

Summum van Toewijding - In Murwillumbah, Australië, kwamen in 1997 de toegewijden dagelijks bijeen om de boeiende beschrijvingen te horen van Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja over de liefde van zuivere toegewijden voor Krishna, waarbij hij iedere dag een hoger niveau van devotie introduceerde. "Kom met me mee" begon hij zijn lezing en iedereen zat aan zijn lippen gekluisterd, terwijl hij stapsgewijs het summum van toewijding presenteerde: een onvermengde dienares van Srimati Radhika te worden. Deze studieklassen zijn gebaseerd op het vierde vers van Adi-lila uit Sri Caitanya-caritamrta en formuleren de intentie van Sri Caitanya Mahaprabhu voor Zijn komst op Aarde met grote precisie, waardoor iedereen ze goed kan volgen (327 pag) - PAPERBACK

pdf Ujjvala-nilamani-kirana

17 downloads

alt

Ujjvala-nilamani-kirana - Srila Rupa Gosvami, de dierbare eeuwige metgezel van Sri Caitanya Mahaprabhu, heeft de innerlijke wensen van Sri Caitanya Mahaprabhu in deze wereld gevestigd. Hij heeft een geschrift samengesteld genaamd Ujjvala-nilamani, dat is verzadigd van realisatie van de hoogste, uiterst stralende relatie in amoureuze liefde voor Sri Krsna, de koning van Vraja en het depot van alle rasa. Srila Visvanatha Cakravarti Thakura heeft de essentie van dit boek in zeer eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen Sanskriet gepresenteerd, alsof hij de hele oceaan in een enkele pot had gegoten. Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja heeft dit boek vertaald en van commentaar voorzien (115 pag) - PAPERBACK

pdf Upadesamrta

988 downloads

Upadesamrta - Het ambrozijnen advies van Sri Rupa Gosvami. Deze ongeëvenaarde uitgave bevat de commentaren van Srila Radha-ramana dasa Gosvami, Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada en is vertaald uit de Hindi uitgave van Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja. Sri Upadesamrta geeft instructies, die onontbeerlijk zijn voor beoefenaars van het devotionele pad. Zonder deze adviezen te volgen is binnengaan in het gebied van zuivere toewijding en vooral het volgen van het gecompliceerde en verheven pad van spontane devotie (raganuga-bhakti) niet alleen moeilijk, maar onmogelijk (161 pag) - PAPERBACK

pdf Utkalika-vallalari

446 downloads

Utkalika-vallari - Rank van intense verlangens - Srila Rupa Gosvami, de beste metgezel van Sri Gaurahari, was verzadigd van Zijn genade. Als acarya van de transcendente rasa-sastras schreef hij onschatbare literatuur, inclusief het meest uitzonderlijke werk, Sri Stava-mala, "Een bloemenkrans van gebeden", dat eigenlijk pas later door Srila Jiva Gosvami werd gecompileerd. Utkalika-vallari, een van de bloemen in deze krans, is een poetische verhandeling voor de dienstverlening aan Sri Sri Radha-Krsna. Srila Rupa Gosvamipada's zoete devotie voor unnata-ujjvala-madhurya-mayi-bhakti, "de schitterend stralende amoureuze smaak", is een honingbij, waarvan het verrukkelijke gezoem, dat hier op zijn best is, in dit gebed tot volle bloei is gekomen. Utkalika betekent 'zeer intense gretigheid vermengd met extreme onrust' en vallari betekent 'boomklimmer'. Vandaar dat Utkalika-vallari betekent "Rank van intense verlangens" (125 pag) - PAPERBACK

pdf Venu Gita

514 downloads

Venu Gita - Het lied van Krsna's fluit - Srimad Bhagavatam is de volrijpe, ambrozijnen vrucht van de wensboom van vedische literatuur en in deze Srimad Bhagavatam wordt gopi-prema vastgesteld als het hoogste doel van het levend wezen. In het hoofdstuk getiteld "Venu Gita" kunnen enkele torenhoge golven van deze gopi-prema worden waargenomen en zelfs in het hart van trouwhartige toegewijden, die zich nog pas aan de kust van deze nectaroceaan bevinden, ontkiemt het verlangen in deze oceaan te worden ondergedompeld. In dit prachtige commentaar op de verzen van Venu Gita openbaart Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja de diepten van de commentaren van zijn geestelijk voorgangers, Srila Jiva Gosvami en Srila Visvanatha Cakravarti Thakura (295 pag) - PAPERBACK

pdf Verborgen Pad van Devotie

368 downloads

Verborgen Pad van Devotie - In 1991 heeft Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja vier discussies geleid over Raga-vartma-candrika (Een straal maanlicht op het Pad van Raganuga-bhakti) van Srila Visvanatha Cakravarti Thakura, die als incarnatie van Srila Rupa Gosvami wordt beschouwd en die de missie van Rupa Gosvami verder kwam toelichten. Dit boek bevat een compilatie van de conversaties van Srila Gurudeva met enkele seniore discipelen van Sri Bhaktivedanta Svami Maharaja, Srila Prabhupada (221 pag) - PAPERBACK

pdf Voorbij Nirvana

734 downloads

nirvana

Voorbij Nirvana - De filosofie van het Mayavadisme door Srila Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja. Dit belangrijke boek onderzoekt in het bijzonder de filosofie van Sri Sankaracarya, wiens misinterpretaties van de Veda's zoveel invloed hebben gehad, dat hij er niet alleen in slaagde het boeddhisme uit India te verdrijven, maar ook dat de meesten van ons zijn vorm van onpersoonlijk mayavada aanzien voor hindoeisme. De auteur zegt, het "... kan veilig worden aangenomen, dat in werkelijkheid iedere filosofie, die de neiging heeft het rationele, logische of feitelijke begrip van de persoonlijke gedaante van God te verwateren, te verdelen en te verwarren, bij een of andere gelegenheid onder invloed heeft gestaan van de misleidende krachten van het mayavadisme." Verder toont Voorbij Nirvana aan, dat de leer van Sankaracarya in laatste instantie ironisch genoeg niets anders is dan een versluierde vorm van boeddhisme en op geen enkele wijze trouw is aan de oorspronkelijke, vedische wijsheid genaamd sanatana-dharma. Mayavada is in feite atheïsme (289 pag) PAPERBACK

pdf Wijze van Liefhebben

1065 downloads

Wijze van Liefhebben - "Om in jouw leven succes, geluk en vrede te brengen moet je proberen al jouw liefde en genegenheid aan God, Krishna, te geven. Toon die liefde aan alle levende wezens en probeer jouw hele wezen in te zetten om hen te helpen. Iemand, die anderen met liefde tegemoet treedt, hoeft niets te nemen, maar heeft alles te geven." In dit boekje legt Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja het proces uit om die onzelfzuchtige liefde te realiseren (55 pag) - PAPERBACK
image
image
image
image