All Glories to Sri Sri Guru & Gauranga!

 

Schedule:  Download Link

Sri Vraja-mandala Parikrama 2021
Under the guidance of Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Sri Rupa Sanatana Gaudiya Matha, Vrindavana, Tel: +91 74.5783.9654
Sri Giridhari Gaudiya Matha, Govardhana, Tel: 0565-281.5668
 Sripad BV Madhava Maharaj; 81.2820.0676; Sripad BV Narsingha Maharaj: 97.1907.0939;
Satyaraja das: 9354337105; Anupama das: 6398365645

Oct. 18, Mo.

Darsana of Sri Durvasa Rsi Gaudiya Asrama. 

Oct 19, Tue.

Hari-katha and rest.

Oct 20, Wed.

(Vrindavana) Sri Sarad Purnima. Kartika-vrata begins. Sankalpa (vow) for the parikrama at Kesi-ghata in Vrindavana. Sri Srimad Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja disappearance festival.

Oct 21, Thu.

Vrindavan parikrama. Kaliya-daha, Srila Prabhodananda Sarasvati’s bhajana-kutira and samadhi, Srila Sanatana Gosvami’s bhajana-kutira and samadhi, Sri Madana-mohana Temple, Dana-gali. 

Oct 22, Fri.

BY BUS (from  Vrindavana)  to  Madhuvana,  Talavan, Kumudvana. Prasad at Real Public School.

Oct. 23, Sat.

Seva-kunja, Sri Radha-Damodara Temple, Imlitala, Srngara-vata, Jharu Mandal, Sri Radha Syamasundar Temple.

Oct. 24, Sun.

BY BUS (from Vrindavana) to Bhatrol, Akrura-ghata, the place of the Yajna-patnis. Mana-sarovara (Prasad-seva), Vamsivat, Mathavana, Bhadravana, Bhandiravana. 

Oct. 25, Mon.

 

Oct. 26, Tue.

 

Nidhuvana, temples of Sri Radha-Ramana, Sri Radha-Gokulananda, Sri Radha-Gopinatha.

Baelvana darshan.

Oct. 27, Wed.

Dhira-samira, Gopesvara Mahadeva, Vamsi-vata, Brahma Kunda, Sri Govindadeva Temple.

Oct. 28, Thu.

BY BUS Departure from Vrindavana to Govardhana via Garuda-Govinda, Khelanvana, Rama-ghata, Viharavana, Cira-ghata (prasadam), Vatsavana.

Oct. 29, Fri.

Oct. 30, Sat.

App. of Sri Radhakunda and Syamakunda. Bahulastami.

Pujyapada Srila Bhakti Raksaka Sridhara Maharaja’s appearance festival. Hari-katha and rest.

 

Oct. 31, Sun.

 

BY BUS to Dig, Bhojana-thali (breakfast prasadam), Pichala-pahadi (slide-hill), Vyomasura’s cave, Carana-pahadi, Vrinda-devi and Kamesvara Mahadeva, Bimala-kunda (lunch prasadam), Adi-badrinath.

Nov. 1, Mon.

Ekadasi. Paitha and Candra-sarovara

Nov. 2, Tue.

BY BUS to Dauji, Brahmanda-ghata, Mahavana-Gokula, Raval (Prasad-seva), Lohavan.

Nov. 3, Wed.

Govardhana big parikrama: Dana-ghati, Anyora, Govinda kunda, Punchari, Surabhi-kunda (prasadam), Jatipura.

Nov. 4, Thu.

Sri Hari-deva Temple, Brahma-kunda, Cakalesvara Mahadeva, Mukharavinda, Sri Sanatana Gosvami’s bhajana-kutira, etc.  Dipavali, festival of lights at Manasa Ganga.

Nov. 5, Fri.

Govardhana Puja, annakuta festival, worship of Govardhan Hill. Go Puja and Go Krda - worship and decorating cows

Nov. 6, Sat.

Radha-kunda parikrama: Uddhava-kunda, Kusuma-sarovara etc. Prasadam at Sri Giridhari Gaudiya Matha. Bhaijaduja (Yamaraja’s blessings on brothers and sisters.

Nov. 7, Sun.

Centennial Celebration of Srila Bhaktivedanta Vamana Maharaja’s and Srila Bhaktivedanta Trivikrama Maharaja’s disappearance festival. Hari-katha and rest.

Nov. 8 Mon.

Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja’s disappearance festival. Hari-katha 

Nov. 9, Tue.

Srila  Bhakti  Srirupa  Siddhanti  Gosvami  Maharaja’s appearance festival. Hari-katha and rest.

Nov. 10, Wed.

Killola-kunda, Gvala-pokhara (prasadam), Syama-talaiya, Ratna-vedi, Carana-cihna, Narada-kunda.

Nov. 11, Thu.

(Gopastami) BY BUS to Nandagrama via Ter-kadamba, Asisesvar Mahadeva, Choti Carana-pahadi, Pavana-sarovara, Nanda-bhavana, Lalita-kunda, Uddhava-kyari (prasadam), Nandakhirak (Nanda-baba’s goshala), Sanket, Prema-sarovara

Nov. 12, Fri.

Hari-katha and rest at Giridhari Gaudiya Matha, Govardhana.

Nov. 13, Sat.

BY BUS to Varsana. Sankiri Khora, Cikasauli, Gahvaravana parikrama, Vilasa-gharha, Mana-garha, Dana-garha, Mor-kuti (breakfast prasadam), Sriji Temple, Varsana. Pili-pokhara, Uchagaon (prasadam), Sakhigiri-parvata, Suryakunda. 

Nov. 14, Sun.

Hari-katha and rest at Giridhari Gaudiya Matha, Govardhana.

Nov. 15, Mon.

Ekadasi. Srila Gaura-kisora dasa Babaji Maharaja’s disappearance. Bhisma-pancaka. Hari-katha and rest.

Nov. 16, Tue.

BY BUS to Vrindavana. Yearly festival at Ananda-dhama with prasadam and nagara-sankirtana in the evening.

Nov. 17, Wed.

BY BUS to Khadiravana, Javata, Baithana, Carana-pahadi, Kokilavana, (prasadam) (Return to Govardhana)

Nov. 18, Thu.

Srila Bhakti Pramoda Puri Gosvami Maharaja’s disappearance festival.

Nov. 19, Fri.

End of Kartika-vrata, Urja-vrata and Caturmasya. Vaisnava homa (honoring Vaisnavas). Yajna.

 

image
image
image
image