pdf Boterdief

1085 downloads

Boterdief Over Krishna de Boterdief, "Juist het concept, dat de almachtige, Allerhoogste Persoonlijkheid Gods Zich niet bewust is van Zijn Godheid en dat Hij bang is voor Zijn moeder en streken uithaalt met Zijn vrienden, is universeel vermakelijk. Dit boekje beschrijft het kinderspel van Krishna, die door Zijn eigen geestelijke vermogen vergeet, dat Hij God is en Zich gedraagt als een gewoon kind. Dit spel wordt beschreven in de oude Indiase geschriften, die vaststellen, dat God in hoogste instantie een persoon is, ondanks dat Hij oneindig, onbeperkt en onbevattelijk is. Hij manifesteert Zich in vele gedaanten en wordt vooral met groot ontzag geëerd. Maar in Zijn authentieke en allerbeste verschijning inspireert Hij het hart van Zijn dierbare toegewijden om zich van Zijn Godheid onbewust te blijven, evenals Hijzelf, ondanks dat Hij verbluffend spel ten uitvoer legt" (104 pag) - PAPERBACK

image
image
image
image