Folder Dutch

Books in the Dutch Language

Documents

Archive Bhagavad Gita

1205 downloads

alt

Bhagavad Gita - Deze uitgave van Srimad Bhagavad-gita bevat de essentiele betekenissen uit de commentaren van Srila Visvanatha Cakravarti Thakura en Srila Bhaktivinoda Thakura en wordt verder verhelderd door de exegese van Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja. Deze vertaling is complementair aan de gezaghebbende en populaire Bhagavad-gita Zoals Het Is van Srila A.C. Bhaktivedanta Svami Maharaja. Voorzien van Sanskriet in Devanagari en Romeins diacritisch schrift en woord-voor-woord vertaling (1.369 pag) - PAPERBACK DEEL EEN - DEEL TWEE - DEEL DRIE

pdf Bhagavata Rahasya

33 downloads

alt

Sri Bhagavata Rahasya, Geheime waarheden van de Bhagavatam - Srimad Bhagavatam is de smetteloze Purana, waarin de prema van Vraja iedere sloka doordrenkt. Daardoor kan van nature worden geconcludeerd, dat het horen van de Bhagavatam van iemand, wiens hart even smetteloos is en van dezelfde prema is verzadigd, de ware boodschap overbrengt en het hart van de toehoorder effectief transformeert. Met dit doel presenteren we op bescheiden wijze de reeks lezingen, die werd gegeven in Badger in 1999 over de geheime waarheden van de Bhagavatam vanaf Canto Een tot en met Canto Tien uitmondend in de betekenis van het spel en vermaak van Sri Krsna in Vrndavana (327 pag) - PAPERBACK

pdf Bhakti-tattva-viveka

744 downloads

Bhakti-tattva-viveka - Beraadslaging over de ware aard van devotie - In Bhakti-tattva-viveka heeft Srila Bhaktivinoda Thakura de essentie van Bhakti-rasamrta-sindu vertolkt in gemakkelijk te begrijpen taal. Dit kleine boekje van vier hoofdstukken beschrijft de intrinsieke aard van bhakti, geeft een analyse van de schijn van bhakti, wijst op de natuurlijke eigenschappen van bhakti en zet de kwalificatie voor bhakti uiteen. Iedere pagina van dit mooie boekje is doordrenkt van zijn ernst en zijn liefdevolle zorg om ons deze boodschap werkelijk te laten begrijpen (133 pag) - PAPERBACK

pdf Boterdief

1068 downloads

Boterdief Over Krishna de Boterdief, "Juist het concept, dat de almachtige, Allerhoogste Persoonlijkheid Gods Zich niet bewust is van Zijn Godheid en dat Hij bang is voor Zijn moeder en streken uithaalt met Zijn vrienden, is universeel vermakelijk. Dit boekje beschrijft het kinderspel van Krishna, die door Zijn eigen geestelijke vermogen vergeet, dat Hij God is en Zich gedraagt als een gewoon kind. Dit spel wordt beschreven in de oude Indiase geschriften, die vaststellen, dat God in hoogste instantie een persoon is, ondanks dat Hij oneindig, onbeperkt en onbevattelijk is. Hij manifesteert Zich in vele gedaanten en wordt vooral met groot ontzag geëerd. Maar in Zijn authentieke en allerbeste verschijning inspireert Hij het hart van Zijn dierbare toegewijden om zich van Zijn Godheid onbewust te blijven, evenals Hijzelf, ondanks dat Hij verbluffend spel ten uitvoer legt" (104 pag) - PAPERBACK

pdf Camatkara-candrika - Een manenstraal van volslagen verbijstering

1093 downloads

Camatkara-candrika - Een manestraal van volslagen verbijstering door Srila Visvanatha Cakravarti Thakura met commentaar door Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja. Dit onvergelijkbare, verhalende gedicht werd geschilderd met de zachte penseel van Srila Visvanatha Cakravarti Thakura's uitermate bekoorlijke en natuurlijke prema-bhakti in de kleur van de alles betoverende nectar van rasa. Deze literaire compositie bestaat uit vier verbazingwekkende, lieftallige verhalen over de stoute ontmoetingen van Radha en Krishna. Dit boekje is bedoeld voor rasika en bhavuka toegewijden en voor sadhakas, die naar de smaak van vraja-rasa verlangen (170 pag) - PAPERBACK

pdf Essentie Bhagavad Gita

1122 downloads

De essentie van Bhagavad Gita - Dit is een samenvattend werk, dat het belangrijkste vers van Bhagavad-gita behandelt. Het werd gesproken door Bhagavan Sri Krishna: "Verzink jouw geest en hart in Mij, word Mijn toegewijde, vereer Me, bied Mij jouw eerbetuigingen aan, dan zal je zeker tot Mij komen." Deze kleine uitgave biedt levendige voorbeelden van de praktische toepassing van dit vers geïllustreerd door het spel van Krishna met Zijn toegewijden en onze grote heilige voorgangers (80 pag) - PAPERBACK

pdf Geheimen van Bhajana

571 downloads

Geheimen van Bhajana - Dit boek is samengesteld uit de lezingen van Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja, die hij heeft gegeven tijdens Karttika in Vrindavana in 1996 over de vertrouwelijke instructies uit Sri Bhajana-rahasya door Srila Bhaktivinoda Thakura. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen arcana, sadhana en bhajana? (101 pag) - PAPERBACK

pdf Geheimen van het onontdekte Zelf

1114 downloads

Geheimen van het onontdekte Zelf door Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja. Dit boekje is een inleiding tot zelfrealisatie met vertellingen uit de Purana's. Het doel is de lezer te introduceren in de schoonheid en het wonder van zijn of haar eigen natuurlijke wezen. We kunnen dit ervaren door het te horen van degenen, die zijn zelfgerealiseerd. Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja is een vooraanstaand heilige en gerenommeerd leraar van goddelijke wijsheid in deze tijd. Hij gaf zijn lezing op een van zijn wereldreizen in maart 2002 in Kuala Lumpur, Maleisië (66 pag) - PAPERBACK

pdf Geluk in het Paradijs der Dwazen

1131 downloads

Geluk in het Paradijs der Dwazen - Over de futiliteit van materiële lustbevrediging. "Iedereen wil gelukkig zijn, maar over het algemeen vinden we maar een klein beetje geluk en genegenheid in deze wereld." Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja legt uit, waar je liefde en genegenheid kunt vinden en hoe je dat het beste kunt doen. Hij vertelt wat zijn missie is en illustreert dat met een voorbeeld van Krishna's genadevolle vrijgevigheid in relatie tot Zijn schoolvriend Sudama brahmana, die zonder iets van Krishna te vragen werd overweldigd met rijkdom, schoonheid en geluk, nadat hij Hem een bezoek had gebracht (51 pag) - PAPERBACK

pdf Gift Sri Caitanya Mahaprabhu

1040 downloads

De bijzonderheid van de Gift van Sri Caitanya Mahaprabhu - Deze verhandeling werd in 1986 in het Bengaals geschreven ter gelegenheid van de 500ste jaardag van de komst van Sri Caitanya Mahaprabhu, de verborgen incarnatie van Krishna voor dit tijdperk van Kali. Het werd samengesteld door Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja, die helderheid heeft gegeven over de innerlijke natuur van Sri Caitanya Mahaprabhu en die de specifieke redenen voor Zijn genadevolle missie in deze wereld heeft beschreven (69 pag) - PAPERBACK

pdf Gita Govinda

624 downloads

Gita Govinda [Uit een lezing getiteld "Het Boekjuweel"] - "Sri Gita-govinda is een juweel van een boek, dat door Sri Caitanya Mahaprabhu naar ons is toegebracht. We weten, dat Sri Jayadeva Gosvami dit prachtige boek heeft geschreven, maar zonder Sri Caitanya Mahaprabhu was het afgesloten blijven liggen als een parel in een oester of als een sierraad in een juwelenkistje. De glorie van Sri Gita-govinda is door Sri Caitanya Mahaprabhu gemanifesteerd. Zoals niemand ooit de diepe gevoelens van Sri Caitanya Mahaprabhu zou hebben gekend zonder Srila Rupa Gosvami, zo is de glorie van Sri Gita-govinda aan de wereld bekend geworden, omdat Sri Caitanya Mahaprabhu de emoties in Sri Gita-govinda heeft geproefd. Ik heb deze zeer hogeklasse filosofie uitgelegd, maar slechts zeldzame toegewijden in deze wereld zullen dit kunnen begrijpen. Ik heb jullie hier naartoe gehaald alleen om jullie dit te geven" (463 pag) - PAPERBACK

pdf Gopi Gita

845 downloads

Gopi Gita - In dit prachtige lied van de gopis worden we meegenomen naar Sri Vrindavana aan de oever van de Yamuna, waar de Gopi's in afzondering van Sri Krishna de diepe pijn in hun hart tot uitdrukking brengen. De emoties van hun lied zouden onmogelijk kunnen worden begrepen, als onze eerbiedwaardige acaryas ze niet hadden geopenbaard. Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja gaat met zijn commentaar verder in op de betekenissen, die zij hebben gegeven en besprenkelt ze met de schitterende realisaties van zijn eigen hart, waarbij hij ons gedegen instructies geeft (407 pag) - PAPERBACK

pdf Hari-kathamrta

510 downloads

Hari-Kathamrta - Hari-katha is het levengevende elixer voor een ieder op het pad van toewijding. Dit boek is een verzameling zoete hari-katha gesproken door Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja op zijn eerste tournée door Europa en de Verenigde Staten in 1996. Het tweede deel van Sri Hari-kathamrta is een reeks lezingen gesproken in de Kesavaji Gaudiya Matha in Mathura en in Vrndavana in 1997 en is vertaald uit het Hindi en het Bengaals. Dit is een uitgezochte selectie lezingen vol diepgaande siddhanta van het Gaudiya vaisnavisme (273 pag) - PAPERBACK

pdf Jagannatha Ratha-yatra

49 downloads

alt

Jagannatha Ratha-yatra - Sri Jagannatha Ratha-yatra brengt de waardering voor Ratha-yatra naar een hoger niveau voorbij de sensatie van een buitengewone culturele of religieuze ervaring. Ieder jaar wonen in Puri, India, ongeveer een miljoen mensen het antieke Ratha-yatra festival bij om darsana van Sri Jagannatha op Zijn wagen te nemen en tenminste drie maal zoveel toeschouwers kijken mee op andere plaatsen in India en in de rest van de wereld. Sri Jagannatha Ratha-yatra handelt over deze rijke betekenis, waarmee het boek de Gaudiya Vaisnava's een onschatbaar perspectief biedt op dit wonderbaarlijke evenement. Het bevat drie geschiedenissen van Ratha-yatra uit de Oudheid alsmede een uitvoerige beschrijving van de innerlijke gevoelens van Sri Caitanya Mahaprabhu tijdens het festival (241 pag) - PAPERBACK

Archive Jaiva-Dharma - De wezenlijke functie van de ziel

1503 downloads

Jaiva-dharma - De wezenlijke functie van de ziel - Deze geromantiseerde en gemakkelijk leesbare vertelling is gebaseerd op spiritueel ontwikkelde persoonlijkheden en anderen in het beschaafde leven van Bengalen van enkele honderden jaren geleden. Het dient als basis voor de filosofie van de Gaudiya Vaishnava's gepresenteerd door Srila Bhaktivinoda Thakura, die de lezer laat kennismaken met de elementaire basisprincipes en hem meevoert tot het esoterische hoogtepunt van spiritueel bewustzijn. In het verhaal zijn indringende filosofische vraagstukken verweven, waarover door velen wordt nagedacht en die blijvend van belang zijn. De diepgaande antwoorden geven helderheid en richting aan de zoektocht naar onze eeuwige natuur, waarmee we ons verankeren in jaiva-dharma, de wezenlijke functie van de ziel. Uit het Bengaals vertaald door Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja. (1.301 pag) - PAPERBACK Deel Een - Het complete boek van DRIE DELEN alleen verkrijgbaar via de uitgever

image
image
image
image