pdf Sri Radha - onze allerhoogste toevlucht

1288 downloads

Sri Radha - Onze allerhoogste toevlucht, waarin vooraanstaande Gaudiya Vaisnava's Haar glorie roemen. Wie is Sri Radha? Ze is de tedere, goddelijke wederhelft van de Allerhoogste Persoonlijkheid, Sri Krishna. Ze is de personificatie van Zijn energieke vermogen, vooral van Zijn zegen - en Zij schenkt die transcendente zegen aan iedereen, die zijn toevlucht tot Haar neemt. Dit is gerealiseerd door de beoefenaars van bhakti, zoals de auteurs van de artikelen in dit boek. Het is hun oprechte wens om anderen het substantiele, niet aflatende geluk te zien proeven, het pad, dat ze op deskundige wijze onthullen in Sri Radha - Onze allerhoogste toevlucht (520 pag) - PAPERBACK

image
image
image
image