pdf Upadesamrta

967 downloads

Upadesamrta - Het ambrozijnen advies van Sri Rupa Gosvami. Deze ongeëvenaarde uitgave bevat de commentaren van Srila Radha-ramana dasa Gosvami, Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada en is vertaald uit de Hindi uitgave van Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja. Sri Upadesamrta geeft instructies, die onontbeerlijk zijn voor beoefenaars van het devotionele pad. Zonder deze adviezen te volgen is binnengaan in het gebied van zuivere toewijding en vooral het volgen van het gecompliceerde en verheven pad van spontane devotie (raganuga-bhakti) niet alleen moeilijk, maar onmogelijk (161 pag) - PAPERBACK

image
image
image
image